top of page

ZÁHRADY VO SVAHU

Pri náročných svahovitých pozemkoch využívame terasovanie a prerušenie svahu suchými kamennými múrikmi alebo oporným vegetačným systémom.

bottom of page