ZÁHRADY VO SVAHU

Pri náročných svahovitých pozemkoch využívame terasovanie a prerušenie svahu suchými kamennými múrikmi alebo oporným vegetačným systémom.

Celtis Gardens
zahradna architektura
www.celtisgardens.com
celtisgardens@gmail.com
+421903211982
Slovensko, Bratislava
Slovakia