top of page
V rámci zemných prác a terénnych úprav vám vyčistíme pozemok od nežiadúcich náletov, nevhodných drevín a buriny. V prípade rekonštrukcie záhrady odstránime starý trávnik a vyrovnáme terén pôdnou frézou. Pri náročných svahovitých pozemkoch využívame terasovanie a prerušenie svahu suchými kamennými múrikmi, oporným vegetačným systémom. Zemné práce a terénne úpravy
bottom of page