top of page
Okrasná záhrada potrebuje starostlivosť. Záhrada je živý, neustále sa meniaci organizmus. Práca na záhrade nikdy nekončí. Aj po jej dohotovení vyžaduje opateru. Jej stav a vzhľad určujú nielen ročné obdobia, ale aj odborná údržba. Aj tu Vám ponúkame svoje odborné služby. Údržba a rekonštrukcia zelene: • kosenie , prerezávanie, hnojenie, obnova trávnikov • odborný rez a tvarovanie drevín • rez živých plotov • presadby a prebierky drevín • výruby a orezy stromov • chemické ošetrenie trávnikov a drevín Údržba zelene
bottom of page