top of page
Keďže priestoru na zeleň ubúda, strešné záhrady sú čoraz populárnejšie. Pri kvalitnej údržbe sú vysoko estetické, poskytujú zvukovú a tepelnú izoláciu. Najvhodnejšie sú ploché strechy a strechy s miernym sklonom. Podľa možnosti údržby a hrúbky substrátu možno založiť extenzívnu strešnú záhradu, ktorá je vysadená nenáročnými suchomilnými skalničkami alebo náročnejšiu intenzívnu strešnú záhradu, ktorá je vysadená vyššími drevinami, môže byť pochôdzna a vyžaduje závlahový systém. Strešné záhrady
bottom of page