top of page
Záhrada je živý organizmus, ktorý sa neustále mení a vyvíja a čím je staršia, tým viac nadobúda estetickú a úžitkovú hodnotu. Pri správnej odbornej výsadbe okrasných, ovocných drevín a krov v kombinácii s okrasnými trávami a trvalkami pre vás vytvoríme oázu zelene plnej harmónie a pokoja . Snažíme sa vytvárať pre vás záhrady, ktoré dýchajú, nie sú prehustené, využívame každý priestor na naplnenie vašich predstáv a potrieb. Tvoríme záhrady, ktoré majú svoju dušu a ideu. Výsadba drevín
bottom of page