top of page
Návrh záhrady vychádza hlavne z vašich predstáv a požiadaviek na trávenie voľného času a užívania vašej záhrady pod naším odborným vedením. Návrh záhrady je spracovaný v pôdoryse v presnej mierke vrátane podrobného osadzovacieho plánu, umiestnenia chodníkov, spevnených plôch , skalky, bylinkovej špirály, suchých múrikov a úžitkovej časti, atď K návrhu záhrady dodávame aj podrobný rozpočet na realizáciu. Návrh riešenia okrasnej záhrady
bottom of page